وردپرس

به وردپرس فارسی خوش آمدید. پیش از آغاز ما به اطلاعات پایگاه‌داده‌ی شما احتیاج داریم. شما باید جهت شروع کار موارد زیر را بدانید.

  1. نام پایگاه‌داده
  2. نام‌کاربری پایگاه‌داده
  3. رمز پایگاه‌داده
  4. میزبان پایگاه‌داده
  5. پیشوند جدول (اگر می‌خواهید بیش از یک وردپرس روی یک پایگاه‌داده اجرا کنید)

از این اطلاعات برای ساختن پرونده‌ی wp-config.php استفاده می‌کنیم. اگر به هر دلیل این سازنده‌ی خودکار پرونده کار نکرد، نگران نشوید. این سازنده درواقع اطلاعات پایگاه‌داده‌ی شما را وارد پرونده‌ی تنظیمات می‌کند. شما می‌توانید به‌سادگی با استفاده از یک ویرایشگر متنی، پرونده‌ی wp-config-sample.php را گشوده و پس از وارد نمودن اطلاعات، آن را به‌نام wp-config.php ذخیره کنید. به کمک بیشتری احتیاج دارید؟ این‌جاست.

موارد زیر توسط میزبان شما ارائه می‌شوند. اگر اطلاعات زیر را ندارید بهتر از پیش از ادامه‌ی کار با مدیر سرویس میزبانی خود تماس بگیرید.

بزن بریم!